Jak zdobyć dofinansowanie na kocioł 5 klasy?

Dzięki możliwości dofinansowania w celu zakupu nowych kotłów centralnego ogrzewania każdy użytkownik może zająć się termomodernizacją. Zasady projektu “Czyste powietrze” są jasne i czytelne dla każdego. Kto użytkuje piec starszy niż 10-letni, musi jeszcze w roku 2021 dokonać jego wymiany. Młodsze piece niespełniające wymogów klasy 5 i ecodesignu również będą musiały być wymienione w późniejszym czasie, ale i tak niedługim. Z pomocą przychodzą projekty z dofinansowaniem lub umorzeniem pożyczki na nowy piec nawet do 50%.

Co zrobić, by otrzymać pomoc finansową na piec klasy 5?

Samo wyrażenie chęci wymiany starego pieca na nowy to za mało, by móc otrzymać dofinansowanie. Ważne jest całościowe zmodernizowanie budynku. Jeżeli dom jest kiepsko ocieplony, pomimo zainstalowania kotła 5 klasy, nie będzie on spełniać wszystkich norm. Gospodarowanie w takiej nieruchomości energią elektryczną potrzebną do pracy kotła oraz paliwem (ekogroszkiem lub pelletem) w piecu z podajnikiem stanie się nieekonomiczne.

W każdym województwie działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Zajmują się one przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz ich realizacją w sprawie dofinansowania wymiany starego kotła na piec co klasy 5. Wnioski można pobrać w postaci papierowej bezpośrednio z biura. Istnieje też możliwość wypełnienia wniosku online.

Jak wypełnić wniosek na dotację do kotłów 5 klasy?

Wnioskodawca musi dokładnie przeczytać wszystkie wytyczne zawarte w instrukcji wniosku. W dokumentacji muszą znaleźć się autentyczne parametry pomiarowe budynku (ocieplenie, szczelność okien itp.). Prawdziwość danych sprawdza na miejscu urzędnik powołany do tych celów. Sporządzona umowa z WFOŚiGW określi kwotę dotacji. W momencie, gdy w kotłowni stanie kocioł najwyższej klasy, stary piec musi zostać zniszczony.

Pieniądze na piec co 5 klasy będą wypłacane w kilku ratach. Zależeć to będzie od postępujących robót związanych z przystosowywaniem domu do pieca centralnego ogrzewania najwyższej klasy. Poza tym instytucja dotacyjna (WFOŚiGW) ma prawo przeprowadzenie kontroli budynku z nowym kotłem w ciągu 3 lat.

O dotację może jednak wnioskować wyłącznie osoba, której koszt modernizacyjny całego przedsięwzięcia (wraz z wymianą pieca co na pellet lub ekogroszek) wyniesie 7000 złotych i więcej. Jeżeli ktoś będzie w stanie zmieścić się w kwocie niższej niż 7 tys. zł, wówczas może ewentualnie skorzystać z ulgi podatkowej lub szukać innych możliwych rozwiązań.

Warto korzystać z usług urzędników, którzy zajmują się pomocą przy wypełnianiu wniosków oraz całym procesem ubiegania się o dotację. Wnioski o dotację będzie można składać do WFOŚiGW do 2027 roku.

Preferencyjna pożyczka nie dla pieców co 5 klasa

WFOŚiGW przewiduje pożyczkę tzw. preferencyjną. Można ją otrzymać, gdy brakuje pieniędzy w kwocie różnicy między dopłatą a faktycznymi kosztami termomodernizacji. Pożyczka winna być oprocentowana nie więcej niż 2,4% w skali roku. Raty mogą zostać rozłożone najdłużej na okres 15 lat.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, należy nadmienić, iż wspomniana pożyczka jest w zamian za dotację. Brak możliwości otrzymania obydwu świadczeń z tego tytułu. Poza tym pożyczka nie dotyczy zakupu kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy. Ta forma pomocy możliwa jest wyłącznie przy zakupie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

Ulga w podatkach przy wymianie kotłów klasy 5

Jeżeli suma kwot zarobków osób pracujących, prowadzących wspólne gospodarstwo z pozostałymi domownikami, podzielona zostanie między wszystkich domowników i okaże się, iż jest większa niż 1600 zł na osobę, wówczas jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na koniec roku podatkowego.

Kiedy należy wymienić stary kocioł CO?

Aby uniknąć kary, a przede wszystkim, by przyczynić się do czystszego powietrza w atmosferze, każdy użytkownik pieca gorszej jakości winien jest go wymienić. Duże znaczenie ma tutaj również ilość lat eksploatacji pieca co. Wszyscy Producenci pieców mogą sprzedawać wyłącznie kotły co 5 klasy z certyfikatami zgodnymi z ustawą antysmogową. Każdy klient winien być tego świadomy, aby uchronić się przed oszustwem sprzedającego.

W roku 2021 do 31 grudnia należy pozbyć się pieców ekogroszek i pellet, które są eksploatowane więcej niż 10 lat. Dwa lata później, czyli ostatniego dnia grudnia 2023 roku w odstawkę odchodzą kotły centralnego ogrzewania będące w użyciu od 5 do 10 lat. Za kolejne zaś dwa lata, w 2025 do 31 grudnia należy wymienić pozostałe, czyli 5-letnie i młodsze piece co. Oczywiście chodzi tu o kotły co niespełniające wymogów klasy 5 i ecodesignu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *