Stery

// OXI BOARD 740

OXI BOARD 740

Sterownik OXI BORD 740 jest rozbudowanym regulatorem do obsługi instalacji grzewczych wyposażonych w automatyczny kocioł na paliwa stałe. Duży i czytelny wyświetlacz LCD umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. Inteligentne menu podzielone zostało na tryb podstawowy i tryb instalatora, co ułatwia obsługę regulatora podczas codziennego użytkowania

Znajdujący się na wyposażeniu regulatora czujnik temperatury zewnętrznej umożliwia pracę w trybie pogodowym w oparciu o dowolnie definiowane krzywe grzewcze. Dodatkowo został on wyposażony w funkcję kontroli ilości pozostałego opału w zasobniku oraz możliwość obsługi rusztu awaryjnego

  Funkcjonalność

 • Sterowanie pracą układu podającego oraz wentylatora
 • Sterowanie pogodowe
 • Sterowanie pompą C.O. i C.W.U
 • Obsługa dodatkowego obiegu grzewczego
 • Obsługa pomp elektronicznych
 • Obsługa termostatu pokojowego zaworu
 • Obsługa termostatu pokojowego kotła
 • Obsługa zabezpieczenia STB
 • Pomiar kontroli ilości paliwa
 • Tryb lato zima (również C.W.U.)
 • Pomiar kontroli ilości paliwa
 • Obsługa rusztu awaryjnego

  Wyposażenie

 • Duży graficzny wyświetlacz LCD
 • Zewnętrzny czujnik temperatury
 • Tryb wielojęzykowy
 • Tryb instalatora

  Dodatkowo

  Możliwość rozbudowy systemu poprzez podłączenie:

 • niezależnego termostatu pokojowego, zdalnego panelu firmy BRAGER,
 • modułu do obsługi regulatora przez Internet.

//OXI BOARD 760

OXI BOARD 760

OXI BORD 760 to zaawansowane urządzenie przeznaczone do współpracy z kotłami wyposażonymi w system automatycznego podawania paliwa.

Automatyka pozwala na precyzyjną regulację instalacji grzewczej zarówno w trybie pogodowym z wykorzystaniem krzywych grzewczych, jak i w trybie czasowym, który umożliwia niezależne nastawy czasowe dla wszystkich obsługiwanych modułów.

Urządzenie nie tylko reguluje pracą kotła i instalacji, ale również dba o bezpieczeństwo i wygodę obsługi dzięki takim funkcjom jak: ochrona przed Legionellą, kontrola ilości pozostałego opału, Anty Stop czy funkcji ochrony przed zamarznięciem

  Funkcjonalność

 • Sterowanie pompą C.O., C.W.U. oraz pompą cyrkulacyjną
 • Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
 • Sterowanie do 5 zaworów mieszających
 • Płynna regulacja obrotów wentylatora
 • Obsługa zegara
 • Obsługa termostatu pokojowego kotła
 • Obsługa zabezpieczenia STB
 • Strefy czasowe
 • Sterowanie pogodowe
 • Tryb lato zima (również C.W.U.)
 • Pomiar kontroli ilości paliwa
 • Ochrona przed Legionellą
 • Kontrola ilości pozostałego opału
 • Funkcja Anty Stop

  Wyposażenie

 • Duży kolorowy wyświetlacz TFT
 • Wyjście uniwersalne napięciowe
 • Zewnętrzny czujnik temperatury
 • Czujnik otwarcia klapy zasobnika

  Dodatkowo

 • Możliwość rozbudowy automatyki o 4 dodatkowe obiegi grzewcze wyposażone w zawory mieszające, pompy zaworów i termostaty zewnętrzne.
 • System można poszerzyć również o panele zdalne firmy BRAGER
 • A także moduł do obsługi układu przez Internet

//RECALART c1000 PLUS

RECALART c1000 PLUS

Regulator RECALART C1000 PLUS jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów z palnikiem na paliwo stałe.

Regulator umożliwia sterowanie pompą obiegu C.O. i pompą C.W.U., wersja PLUS dodatkowo sterowanie temperaturą podłogi oraz obiegiem zaworu mieszającego.

Nowością tej wersji jest też ekran graficzny (128/32 pikseli), który znacznie poprawia czytelność, a w konsekwencji również obsługę regulatora.

Sterownik wyposażony jest w sygnalizację akustyczną oraz funkcję program tygodniowy, który umożliwia obniżenie kosztów zużycia paliwa.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie 3 pompami: C.O., C.W.U oraz pompą podłogową lub cyrkulacyjną
 • Sterowanie wentylatorem i podajnikiem
 • Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
 • Sterowanie pogodowe
 • Tryby Lato/Zima
 • Funkcja “Program tygodniowy” dla ogrzewania i C.W.U.

  Wyposażenie

 • Duży wyświetlacz graficzny
 • Czujnik temperatury C.O., C.W.U, podłogówki
 • Czujnik zewnętrzny
 • Czujnik temperatury podajnika
 • Kabel zasilający
 • Kable zasilające pompy
 • Wejście czujnika klapy zasobnika paliwa
 • Sygnalizacja akustyczna
 • Zegar z podtrzymaniem bateryjnym na 10 lat

  Dodatkowo

 • Możliwość podłączenia: regulatora pokojowego i komunikacji RS
 • Możliwość obsługi urządzenia przez Internet

//TIGRA

TIGRA

Sterownik TIGRA to nowoczesna konstrukcja posiadająca zdejmowany panel sterujący, duży kolorowy wyświetlacz LCD (wspomagany przez drugi) pokazujący cały czas aktualną temperaturę zadaną oraz sześć wbudowanych fabrycznie czujników.

Nowoczesna konstrukcja umożliwia sterowanie czterema pompami – C.O., C.W.U., pompą podłogową oraz cyrkulacyjną.

Obsługuje pracę układu podającego oraz wentylatora.

Sterownik współpracuje z pilotami zdalnego sterowania.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie 4 pompami: C.O., C.W.U., pompą podłogową oraz cyrkulacyjną
 • Sterowanie wentylatorem i podajnikiem
 • Sterownik współpracuje z pilotami zdalnego sterowania (komunikacja nawet do 500 m)
 • Funkcja wybiegu pompu C.W.U.
 • Funkcja dogrzewania zasobnika C.W.U. ponad temperaturę zadaną
 • Funkcja Dzień /Noc, Lato / Zima
 • Tryby: eko, term, nor, kal, d / n
 • Pomiar kontroli ilości paliwa
 • Kontrola temperatury podajnika
 • Funkcja Anty Stop
 • Autowygaszanie i autorozpalanie
 • Możliwość wyłączenia podajnika na stałe (w przypadku palenia na ruszcie dodatkowym)

  Wyposażenie

 • Duży kolorowy wyświetlacz LCD
 • Kalendarz “all in one”
 • Fabrycznie podłączone 6 czujników
 • Praca w 3 językach (do wyboru w menu)
 • 24 strefy czasowe
 • Alarm podajnika
 • Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych
 • Sygnalizacja błędów czujników

  Dodatkowo

 • Możliwość podłączenia dodatkowych paneli zdalnego sterowania
 • Możliwość podłączenia modułu Wifi, GSM oraz TV

//AGROS PID

AGROS PID

ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami: regulacją temperatury z płynną modulacją mocy oraz regulacją procesu spalania.

Algorytm PID posiada funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Dzięki temu praca kotła jest stabilna – pozbawiona jest przestojów i gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza – użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła!

  Funkcjonalność

 • Sterowanie pompą C.O., C.W.U., pompą cyrkulacyjną
 • Sterowanie wentylatorem i podajnikiem
 • Funkcja zapobiegająca zamarzaniu instalacji poniżej 5°C

  Wyposażenie

 • Czujnik temperatury C.O.
 • Czujnik temperatury C.W.U.
 • Czujnik temperatury podajnika
 • Przewód zasilający

  Dodatkowo

 • Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu
 • Możliwość sterowania za pomocą (dodatkowego) modułu internetowego

//AGROS PID PLUS

AGROS PID PLUS

ARGOS PID + jest mikroprocesorowym sterownikiem przeznaczonym do kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem paliwa. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową C.O., pompę ciepłej wody użytkowej (CWU), pompę cyrkulacyjną lub dodatkowy obieg grzewczy oraz zawór mieszający.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności, elastyczności i prostocie obsługi, zachowując kategorię cenową mniej skomplikowanych i wydajnych urządzeń.

Do obsługi sterownika ARGOS PID + użytkownik nie musi posiadać profesjonalnej wiedzy w zakresie samodzielnej zmiany parametrów. Zaprogramowane algorytmy będę starały się prowadzić proces spalania z możliwie jak najlepszą skutecznością, bez zbędnych skoków temperatury.

Sterownik posiada wbudowany moduł internetowy, który po podłączeniu do sieci LAN umożliwia zdalny dostęp do sterownika poprzez dedykowaną platformę.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie pompą C.O., C.W.U., pompą cyrkulacyjną (lub dodatkowym zaworem grzewczym)
 • Sterowanie podajnikiem i dmuchawą
 • Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

  Wyposażenie

 • Kolorowy ekran dotykowy
 • Wbudowany moduł internetowy
 • Licznik zużytego opału

//AGROS PID BLACK

AGROS PID BLACK

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami – regulacją temperatury z płynną modulacją mocy oraz regulacją procesu spalania

Sterownik ARGOS PID BLACK! jest bardzo łatwy w obsłudze. Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa, czas pracy podajnika oraz ilość powietrza. Zadaniem użytkownika jest tylko nastawienie parametrów wyjściowych.

Oprócz standardowych czujników sterownik posiada również czujnik pojemnościowy pelletu, czujnik spalin, obsługę zapalarki, a także czujnik pogodowy
dla układu za zaworem mieszającym.

Model ARGOS PID BLACK! można rozbudować o termostat pokojowy radiowy T1000 RTH lub termostat uniwersalny beznapięciowy działający na zasadzie styk zwarty / rozwarty.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie 3 pompami: C.O., C.W.U., pompą cyrkulacyjną
 • Sterowanie dmuchawą, podajnikiem górnym oraz podajnikiem dolnym
 • Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
 • Sterowanie pogodowe
 • Obsługa zapalarki

  Wyposażenie

 • Czujnik pojemnościowy pelletu
 • Czujnik spalin
 • Czujnik pogodowy dla układu za zaworem mieszającym

  Dodatkowe

 • Sterownik można rozbudować o termostat pokojowy
 • Do sterownika podłączyć można także dedykowany moduł internetowy

//PELE BOARD 760

PELE BOARD 760

Pele Bord 760 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do sterowania pracą kotła pelletowego oraz instalacji grzewczej.

Regulator umożliwia sterowanie pompą obiegu C.O., pompą C.W.U. pompą cyrkulacyjną oraz kontrolę pracy pompy zaworu.

Standardowo sterownik obsługuje pracę jednego układu zaworu mieszającego, ale dzięki podłączeniu dedykowanych modułów rozszerzających docelowo może obsłużyć aż pięć zaworów mieszających.

Sterownik PELE BORD 760 współpracuje z panelami przewodowymi, bezprzewodowymi oraz modułem internetowym MEDIABORD200.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie 3 pompami: C.O., C.W.U., pompą cyrkulacyjną
 • Dezynfekcja C.W.U.
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Sterowanie pogodowe
 • Obsługa wentylatora
 • Obsługa do 5 modułów zaworu
 • Obsługa termostatu zaworu
 • Obsługa termostatu pokojowego
 • Obsługa zapalarki
 • Obsługa zegara
 • Obsługa przez Internet
 • Obsługa dodatkowego rusztu
 • Modulacja mocy kotła
 • Kontrola poziomu paliwa

  Wyposażenie

 • Kolorowy wyświetlacz TFT
 • Prądowe wyjście uniwersalne
 • Czujnik temperatury spalin
 • Dwustopniowy podajnik
 • Sygnalizacja dźwiękowa
 • Dodatkowy tryb instalatora
 • Strefy czasowe

  Dodatkowo

 • Możliwość współpracy z panelami przewodowymi oraz bezprzewodowymi

//KEY RK-2006LPGD

KEY RK-2006LPGD

Regulator KEY RK-2006LPGD jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów z palnikiem na pellety.

Regulator umożliwia sterowanie pompą obiegu C.O. i pompą C.W.U

Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest na poziomie zadanym przez użytkownika poprzez sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem zasypowym lub podajnikiem dozującym współpracującym z wbudowanym podajnikiem wewnętrznym (stokerem).

Wyświetlacz graficzny LCD pozwala na prostą i intuicyjną obsługę, a bogate możliwości programowania parametrów regulatora umożliwiają precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania.

  Funkcjonalność

 • Sterowanie pompą C.O., C.W.U.
 • Płynna regulacja obrotów wentylatora
 • Obsługa termostatu pokojowego kotła
 • Pomiar kontroli ilości paliwa
 • Pamięć czterech rodzajów paliwa
 • Adaptacyjny system sterowania temperaturą kotła

  Wyposażenie

 • Duży graficzny wyświetlacz LCD
 • Przejrzyste menu
 • Tryb wielojęzykowy
 • Alarm braku opału

  Dodatkowo

 • Możliwość sterowania za pomocą (dodatkowego) modułu internetowego
This entry was posted in . Bookmark the permalink.