Pellet czy ekogroszek. Porównanie

Rodzaj paliwa do zastosowania w konkretnych piecach jest istotny. Zwykle kotły 5 klasy na pellet lub ekogroszek przystosowane są wyłącznie do tego typu paliwa. Nie należy opałów ze sobą mieszać, ani używać zamiennie. Chyba że producent dał znać w instrukcji, iż za pomocą dodatkowego rusztu lub pod wpływem innego rozwiązania można palić zarówno jednym, jak i drugim surowcem. Inne są ruszta do węgla, inne do drewna pod względem konstrukcji i użytego materiału.

Ile popiołu produkuje kocioł na pellet?

To bardzo ciekawe pytanie. Najlepiej, gdy tego popiołu w popielniku zbiera się jak najmniej. Dużo zależy od:

– otworów w rusztach,

– usytuowaniu wylotu kominowego,

– nadmuchu powietrza,

– mocy pieca.

Im mniej popiołu w wyniku spalania pelletu, tym ekonomiczniejsze wykorzystanie paliwa. Dobry piec co na pellet ma odpowiednio ustawiony nadmuch i doprowadzi tlen w takiej ilości, by wszystkie granulki pelletu spaliły się na proszkowy pył. Małe otwory w rusztach przepuszczą tylko najmniejsze drobinki popiołu, reszta wciąż będzie się palić. Im bardziej wysuszony pellet, tym szybsze jego spalanie (nie zawsze wskazane). Dolny wylot komina zapewnia dłuższe utrzymanie ciepła bez dodatkowego poboru granulatu sosnowego lub świerkowego.

Co ma wspólnego nawóz do roślin i kocioł 5 klasy na pellet?

Jak wiadomo, popiół drzewny ma wiele składników mineralnych. Przy prasowaniu trocin, zrębków lub wiór sosnowych wykorzystuje się naturalne spoiwo występujące w drewnie iglastym. Jest mocne, bardzo dobrze wiążące. Zatem pellet jest pozbawiony dodatku chemicznych klejów. Dzięki temu powstały popiół w wyniku spalenia surowca w piecu, można wykorzystać do podsypywania grządek kwiatowych i warzywnych, które lubią odczyn zasadowy gleby.

Według informacji  zawartej w publikacji “Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” Nr 49/211 Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego wynika, iż w popiole sosnowym znajdziemy następujące składniki mineralne podane procentowo:

– węgiel organiczny 0,05

– tlenek wapnia 38,9

– tlenek magnezu 10,6

– tlenek sodu 11,1

– tlenek potasu 22

– fosfor 7.

Popiół ze świerku ma takie same związki mineralne, ale w innych proporcjach. Więcej jest węgla i potasu, natomiast mniej wapnia, magnezu, sodu i fosforu. Odczyn pH tego popiołu jest zasadowy i wynosi 10,78, a sosnowego 11,11. Można więc popiół z pelletu spalonego w piecu 5 klasy wykorzystać do naturalnego zasilenia gleby w składniki odżywcze. 

Popiół, a piec na ekogroszek

Przy spalaniu ekogroszku, trzeba zwrócić uwagę na to, czy spala się on w całości, nie pozostawiając w popielniku niedopalonych drobin węgla, a jedynie popiół. Ważne jest również, by uboczna produkcja popiołu była jak najmniejsza. Dzięki temu opróżnianie i czyszczenie popielnika będzie sporadyczne. Nowoczesne kotły 5 klasy wymagają ekogroszku o średnicy bryłki w granicach 5-25 mm. Wilgotność opału powinna być poniżej 10%.

Przy paleniu ekogroszkiem należy dobrze nastawić parametry pieca. Odpowiednio podana moc będzie sprzyjać prawidłowemu spalaniu. Nie może ona być zbyt niska. Ważne jest również ustawienie dmuchawy (obrotów wentylatora) i czas podawania ekogroszku (pracy i odpoczynku podajnika). Każdy piec 5 klasy powinien mieć instrukcję, w której są wyszczególnione wszystkie parametry wymagane do ustawienia w danym modelu.

Wysokiej jakości ekogroszek jest pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń (skał oraz przerostów) oraz szkodliwych substancji. Dzieje się tak dzięki wysoce wyspecjalizowanej technologii przetwórczej. Technologia ta wydobywa czysty skamieniały węgiel drzewny. Zatem powstały z niego popiół w wyniku spalania jest równie korzystny dla gleby, jak ten z pelletu. Może być również wykorzystany jako materiał budowlany.

Jaka jest wartość opałowa pelletu i ekogroszku?

Wartość opałowa to wydzielona temperatura grzewcza, czyli w przypadku biomasy ilość energii cieplnej wytworzonej podczas spalania jednostki masy drewna lub węgla. Zawarta w spalinach woda nie ulega topnieniu, pomimo iż temperatura spalin jest podobna do początkowej temp. paliwa. Opałowa wartość mierzona jest w kilodżulach (MJ).

Dla dobrej jakości pelletu wartość opałowa powinna wynosić 19 MJ, natomiast dla ekogroszku 23 MJ. Wartości opałowe są podawane na opakowaniach biomasy. Im niższa wartość podana na opakowaniu, tym słabsza jakość paliwa. W parze idzie cena za taki surowiec. Jest zdecydowanie niższa, ale zimą warto postawić na droższe paliwo o wyższej wartości kalorycznej.

Czy piec 5 klasy na ekogroszek może pobierać pellet?

Jeżeli producent w instrukcji kotła na ekogroszek podaje jako jedyne paliwo ekogroszek, zamienianie go na pellet może spowodować awarię podajnika, gdyż konstrukcja obu paliw, a także podajnika i komory spalania (np. ruszt) jest zupełnie inna. Analogicznie piec na pellet jest przystosowany wyłącznie na pellet. Używając kotła 5 klasy zgodnie z wytycznymi producenta, unikniemy niepotrzebnych awarii pieca oraz dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą części i usługą fachowca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *